031-45837805 :تلفن تماس شرکت

بالابرهای آکوردئونی خودرویی

بالابرهای خودروئی به بالابرهای گفته می شود که بسته به وزن و ظرفیت بالابر و گشتاور مفصل های بالابر در هنگام کار در ارتفاع ، بر روی خودروهای متفاوتی از جمله وانت نیسان ، کامیونت های دیزلی و کامیون ها نصب گردد.

این نوع بالابر در انواع مفصلی و مفصلی تلسکوپی و آکاردئونی نسبت به کاربرد شما مشتریان گرامی طراحی و تولید می گردد.

ازجمله مزیت های بالابرهای مفصلی و مفصلی تلسکوپی ایجاد شرایط کاری متفاوت جایگاه کاری در زوایای مختلف و از معایب آن کوچک بودن جایگاه کار میباشد.

محاسن بالابرهای آکاردئونی خودروئی داشتن جایگاه کار بزرگ و ظرفیت بالابر زیاد می باشد و از معایب آن جابجایی در ارتفاع به طور مستقیم و عدم توانایی کارکرد در زوایای مختلف را می توان نام برد که البته کشاب های متغیر بر روی جایگاه کار تاحدی می توان این مشکل را حل کرد.